Strona główna > Spółki > PYL > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 47/2014
data dodania 2014-10-09 16:10:34
spółka Pylon Spółka Akcyjna

Istotna informacja – zgoda na dokonanie inwestycji

Zarząd Emitenta informuje, iż EBC Incubator Sp. z o.o. uzyskał zgodę na wejście kapitałowe w inwestycję dotyczącą budowy zakładu produkcji przetworników elektroakustycznych pt. „Pylon Sp. z o.o.”.

W trakcie weryfikacji dokonanej przez PARP projekt uzyskał pozytywną ocenę. Wejście kapitałowe jest warunkowane dostosowaniem parafowanej umowy inwestycyjnej [pomiędzy EBC Incubator Sp. z o.o. i Pylon S.A.] do rozporządzenia Komisji [EU] nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Emitent przystępuje do realizacji działań projektowych.

Podstawa prawna
§ 3 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mateusz Jujka - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH