Strona główna > Spółki > PYL > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 49/2014
data dodania 2014-10-28 15:08:21
spółka Pylon Spółka Akcyjna

Wykonanie umowy inwestycyjnej - zawiązanie Pylon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z wykonaniem umowy inwestycyjnej z EBC Incubator Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym została zawiązana spółka Pylon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Aktywa nowo powołanej Spółki to: aktywa finansowe o wartości 1.250.000 zł [milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy] oraz aport o wartości 382.253 zł [trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy złote].

Prezesem Pylon Sp. z o.o. została Pani Jolanta Srebnicka.

Zarząd Emitenta wskazuje, że jest to ostatni etap prawno-proceduralny dotyczący powołania spółki zależnej.

Podstawa prawna

Paragraf 3 artykuł 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.), Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mateusz Jujka - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH