Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 2/2017
data dodania 2017-01-11 11:17:57
spółka Rocca Spółka Akcyjna

Wybór biegłego rewidenta.

Zarząd Spółki Rocca S.A. informuje, o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
Badania sprawozdania finansowego Spółki dokona przedsiębiorstwo FAIR Jerzy Zając, Zielona Góra, ul. Okulickiego 29/6, wpisane na listę Krajowa Biegłych Rewidentów pod numerem 4032.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę: