Strona główna > Spółki > RCW > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 11/2017
data dodania 2017-03-20 19:39:03
spółka Ruch Chorzów Spółka Akcyjna

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ruchu Chorzów S.A.

Zarząd „Ruchu” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Ruch” Chorzów lub Spółka ) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Ruchu" Chorzów (dalej: "NWZA") zwołane na dzień 20 marca 2017 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Wznowienie obrad NWZA „Ruchu” Chorzów nastąpi 22 marca 2017 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki przy ul. Cichej 6, 41-506 Chorzów.

Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, (w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się) jest podana w załączniku do niniejszego raportu. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6 oraz pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Janusz Paterman - Prezes Zarządu
  • Rafał Byrczek - Wiceprezes Zarządu
  • Michał Dubiel - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH