Strona główna > Spółki > ROT > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 5/2017
data dodania 2017-04-21 18:06:12
spółka ROTOPINO.PL Spółka Akcyjna

Powołanie członków Zarządu na nową kadencję

Zarząd Spółki Rotopino.pl S.A z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu 20 kwietnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta. W związku z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu, które nastąpi w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rotopino.pl S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, że w skład Zarządu wchodzić będzie dwóch członków (Prezes Zarządu i członek Zarządu), powołanych na trzyletnią kadencję.

Następnie podjęto uchwały w przedmiocie ponownego powołania na kolejną kadencję Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego na funkcję Prezesa Zarządu, a Pana Macieja Posadzy na funkcję członka Zarządu.

Mandaty nowo wybranych członków Zarządu Emitenta wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2019.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Rotopino.pl S.A. postanowiła wybrać HLB M2 Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3697, do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) oraz pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Ryszard Zawieruszyński - Prezes Zarządu
  • Maciej Posadzy - Członek Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH