Strona główna > Spółki > TBL > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 3/2017
data dodania 2017-03-20 18:52:20
spółka T-Bull Spółka Akcyjna

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z planowanym ubieganiem się Spółki o dopuszczenie i wprowadzenie jej akcji na prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rynek regulowany, mając na celu dostosowanie składu Rady Nadzorczej Spółki do zasady II.Z.3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, która stanowi o niezależności członków Rady Nadzorczej, Pan Mariusz Muszyński i Pan Leszek Pamuła w dniu 20 marca 2017 r., w sposób skuteczny na ten dzień, złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Damian Fijałkowski - Członek Zarządu
  • Grzegorz Zwoliński - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH