Strona główna > Spółki > TLG > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 5/2013
data dodania 2013-06-14 10:19:01
spółka Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spólka Akcyjna

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań instrumentów finansowych Spółki na rynku NewConnect

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 13 czerwca 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę Nr 655/2013 w sprawie określenia 18 czerwca 2013 roku, jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących instrumentów finansowych Emitenta:
1) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja
2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja
3) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja
4) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja

Akcje notowane będą w systemie notowań ciągłych, pod nazwą skróconą TELGAM i oznaczeniem TLG.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Aleksander Stojek - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Filus - Członek Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH