Strona główna > Spółki > VEL > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 8/2017
data dodania 2017-04-20 19:50:57
spółka CENTURIA GROUP Spółka Akcyjna

Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Centuria Group S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 19.04.2017 r. Rada Nadzorcza Spółki w związku z wcześniejszymi rezygnacjami Panów: Cezarego Pełecha i Michała Zarębskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki (raport bieżący 7/2017), podjęła uchwałę nr 1/4/2017 w sprawie powołania (dokooptowania) z dniem 19.04.2017 r. do składu Rady Nadzorczej Pana Sebastiana Bogusławskiego.
Życiorys Pana Sebastiana Bogusławskiego jest załącznikiem do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Artur Drzymała - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH