Raport EBI

typ raportu Raport Annual
numer 5/2017
data dodania 2017-04-21 13:39:07
spółka Vakomtek Spółka Akcyjna

Raport roczny spółki Vakomtek S.A. za 2016 r.

Zarząd Spółki Vakomtek S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę: