Strona główna > Spółki > WBY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 24/2010
data dodania 2010-11-22 19:08:37
spółka Wealth Bay Spółka Akcyjna

Zawieszenie postępowania sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Emitent informuje, iż otrzymał informację o wydaniu w dniu 9 listopada 2010 roku przez Wojewodę Łódzkiego postanowienia na podstawie, którego zawieszone zostało postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego, które planuje zrealizować Emitent na działce stanowiącej jego własność, usytuowanej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 48. Emitent informował o powyższym zamierzeniu inwestycyjnym na podstawie stosownych raportów nr 6/2010 z dnia17 lutego 2010 roku oraz nr 16/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 roku.
Wydanie przez Wojewodę Łódzkiego w/w postanowienia oznacza konieczność wstrzymania dalszych prac dotyczących przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.
W chwili obecnej Emitent rozważa złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na w/w postanowienie Wojewody Łódzkiego.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH