Strona główna > Spółki > WBY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 25/2010
data dodania 2010-12-07 17:09:05
spółka Wealth Bay Spółka Akcyjna

Zbycie istotnych aktywów .

Zarząd Spółki WEALTH BAY S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 7 grudnia 2010 roku dokonał sprzedaży istotnych aktywów. Na podstawie umowy sprzedaży zawartej poza obrotem giełdowym jako transakcja pakietowa Emitent zbył posiadane dotychczas 130.000 ( sto trzydzieści tysięcy) akcji spółki BORYSZEW S.A. po cenie 2,10 zł ( dwa złote dziesięć groszy), tj. za łączną cenę sprzedaży 273.000 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące złotych). Aktywa te miały istotne znaczenie dla Spółki ze względu na ich wartość.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2. pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH