Strona główna > Regulacje > Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu


EZO (Uchwała Nr 6/2017)

2017.01.03

Uchwała Nr 6/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 3 stycznia 2017 r.


w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect
akcjami spółki EZO S.A. W RESTRUKTURYZACJI


§ 1

1.    Na podstawie § 17b ust. 3 zdanie pierwsze Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki EZO S.A. W RESTRUKTURYZACJI, oznaczonymi kodem „PLEZOSA00018”, od dnia 4 stycznia 2017 r. do końca dnia obrotu następującego po dniu wypełnienia przez tę spółkę obowiązków, o których mowa w § 1 pkt 2) Uchwały Nr 1032/2016 Zarządu Giełdy z dnia 5 października 2016 r.

2.    W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki EZO S.A. W RESTRUKTURYZACJI mogą
być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH