Strona główna > Regulacje > Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu


K&K HERBAL POLAND S.A. ( Uchwała Nr 19/2017)

2017.01.09

 Uchwała Nr 19/2017

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 9 stycznia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
akcji zwykłych na okaziciela serii A  

spółki K&K HERBAL POLAND S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 12 stycznia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
600.000 (sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki K&K HERBAL POLAND S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 12 stycznia 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLKKHRB00011”;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych
pod nazwą skróconą „KKHERBAL” i oznaczeniem „KKH”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH