Strona główna > Regulacje > Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu


EKOKOGENERACJA (Uchwała Nr 25/2017)

2017.01.10

Uchwała Nr 25/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 10 stycznia 2017 r.


w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki
EKOKOGENERACJA S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect


§ 1

Na podstawie § 150 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że informacje podawane na stronie internetowej Giełdy dotyczące notowań akcji spółki EKOKOGENERACJA S.A. W RESTRUKTURYZACJI w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej:
- „sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego”.

§ 2

Traci moc § 1 pkt 2) wiersz drugi tabeli w Uchwale Nr 1378/2016 Zarządu Giełdy z dnia 27 grudnia 2016 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH