Strona główna > Regulacje > Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu


AGROMA S.A. (Uchwała Nr 33/2017)

2017.01.11

Uchwała Nr 33/2017

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki
AGROMA S.A. W UPADŁOŚCI  

notowanych na rynku NewConnect

 

§ 1

Na podstawie § 150 ust. 1 pkt 3) Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że informacje podawane na stronie internetowej Giełdy dotyczące notowań akcji spółki AGROMA S.A. W UPADŁOŚCI w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej:

- „uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta”.

§ 2

Traci moc pkt II. wiersz czwarty tabeli w Załączniku do Uchwały
Nr 769/2016 Zarządu Giełdy z dnia 28 lipca 2016 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH