Strona główna > Regulacje > Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu


AGROMA (Uchwała Nr 143/2017)

2017.02.15

Uchwała Nr 143/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 15 lutego 2017 r.


w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu
akcjami spółki AGROMA S.A. W UPADŁOŚCI


§ 1

1.    Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia, że obrót akcjami spółki AGROMA S.A. W UPADŁOŚCI, oznaczonymi kodem „PLAGROM00013”, pozostaje zawieszony do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym spółka ta w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za trzeci kwartał roku 2016.

2.    W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki AGROMA S.A. W UPADŁOŚCI mogą być przyjmowane, modyfikowane i anulowane.

§ 2
 
W przypadku ziszczenia się przesłanek umożliwiających wznowienie obrotu akcjami spółki AGROMA S.A. W UPADŁOŚCI na rynku NewConnect, oraz pod warunkiem, że Zarząd Giełdy nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie lub wykonywania obowiązków informacyjnych przez tę spółkę, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu jej akcjami, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2017 r.

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH