Strona główna > Regulacje > Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu


MACRO GAMES (Uchwała Nr 147/2017)

2017.02.16

Uchwała Nr 147/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 16 lutego 2017 r.


w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MACRO GAMES S.A.


§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 24 lutego 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 46.014.410 (czterdziestu sześciu milionów czternastu tysięcy czterystu dziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MACRO GAMES S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMRCGM00070”, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 24 lutego 2017 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie na rynku NewConnect, oznaczonymi kodem „PLMRCGM00013”;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MGAMES” i oznaczeniem „MGS”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH