Strona główna > Regulacje > Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu


BGE (Uchwała Nr 149/2017)

2017.02.17

Uchwała Nr 149/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 17 lutego 2017 r.


w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych
spółki BGE S.A. notowanych na rynku NewConnect

 
§ 1

Na podstawie § 150 ust. 1 pkt 1) i 11) Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że informacje podawane na stronie internetowej Giełdy dotyczące notowań instrumentów finansowych spółki BGE S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośników w postaci liczb porządkowych oznaczających odpowiednio:

- „emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości”;
- „emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH