Uchwały Zarządu


VEDIA (Uchwała Nr 239/2017)

2017.03.17

Uchwała Nr 239/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 17 marca 2017 r.


w sprawie zawieszenia obrotu akcjami
spółki VEDIA S.A. na rynku NewConnect


§ 1

1.    Na podstawie § 9 ust. 2e Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki VEDIA S.A., oznaczonymi kodem „PLVEDIA00011”, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect od dnia 20 marca 2017 r.
do dnia wejścia w życie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji tej spółki. 

2.    W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki VEDIA S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.