Strona główna > Regulacje > Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu


ONICO (Uchwała Nr 381/2017)

2017.04.13

Uchwała Nr 381/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 13 kwietnia 2017 r.


w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu
na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C1 spółki ONICO S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 71.000 (siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 spółki ONICO S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH