Strona główna > Regulacje > Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu


MONDAY DEVELOPMENT (Uchwała Nr 391/2017)

2017.04.20

Uchwała Nr 391/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 19 kwietnia 2017 r.


w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki
MONDAY DEVELOPMENT S.A.


§ 1

W związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki MONDAY DEVELOPMENT S.A., Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) oraz § 12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem „PLMONDV00015”, począwszy od dnia 20 kwietnia 2017 r. 

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia,
co następuje:

1)    zlecenia maklerskie na akcje spółki MONDAY DEVELOPMENT S.A., przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane
do dnia 19 kwietnia 2017 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;

2)    zlecenia maklerskie na akcje spółki MONDAY DEVELOPMENT S.A., począwszy od dnia 20 kwietnia 2017 r. nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH