Strona główna > Regulacje > Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu


BIO PLANET S.A. (Uchwała Nr 576/2017)

2017.06.13

 

Uchwała Nr 576/2017

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B
spółki BIO PLANET S.A.

 

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić
do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki BIO PLANET S.A., o wartości nominalnej
1 zł (jeden złoty) każda:

1)   1.993.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji serii A,

2)   507.000 (pięćset siedem tysięcy) akcji serii B.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH