Strona główna > Regulacje > Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu


Uchwała Nr 935/2011

2011.07.20

Uchwała Nr 935/2011

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 20 lipca 2011 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i E

spółki EUROSNACK S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 25 lipca 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki EUROSNACK S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 

a)  7.000.000 (siedmiu milionów) akcji serii A,

b)  2.105.728 (dwóch milionów stu pięciu tysięcy siedmiuset dwudziestu ośmiu) akcji serii B,

c)  3.200.000 (trzech milionów dwustu tysięcy) akcji serii C,

d)  50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii E

- pod warunkiem dokonania w dniu 25 lipca 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLERSNK00016”;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „EUROSNACK” i oznaczeniem „ECK”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH