Strona główna > Statystyki > Debiuty 2017 > Debiuty 2009

Debiuty 2009


Lp. Spółka Cena emisyjna* Data debiutu spółki Rodzaj oferty Wartość oferty - nowe akcje (w zł) Wartość sprzedaży istniejących akcji (w zł) Cena na zamknięcie w dniu debiutu  (w zł)
1 Orion Investment 30,00 9.02.09 oferta prywatna 773 130,00 0,00 32,00
2 Read Gene 2,70 12.02.09 oferta prywatna 4 033 025,10 0,00 2,70
3 Hydrapres 1,20 6.03.09 oferta prywatna 13 408 320,00 0,00 0,50
4 Wealth Bay
5,00 12.03.09 oferta prywatna 0,00 100 200,00 7,29
5 Elektromont 1,43-seria C (0,15 seria B) 14.05.09 oferta prywatna 1 966 160,00 0,00 3,99
6 Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne
3,00 18.05.09 oferta prywatna 3 000 000,00 0,00 4,76
7 Hotblok 4,00 19.05.09 oferta prywatna 330 000,00 0,00 4,05
8 GoAdvisers
2,00 20.05.09 oferta prywatna 2 136 764,00 0,00 1,36
9 Tesgas 7,00 8.07.09 oferta prywatna 9 100 000,00 0,00 10,15
10 Eko-Export 3,00 16.07.09 oferta prywatna 300 000,00 0,00 2,03
11 Artefe 0,12 31.07.09 oferta prywatna 0,00 0,00 0,17
12 Call2Action 0,31
25.08.09 oferta prywatna 0,00
0,00 0,34
13 Hefal 28,00
27.08.09 oferta publiczna 161 532,00
0,00 55,00
14 Sobet 20,00
28.08.09 oferta prywatna 1 900 000,00 0,00 21,49
15 Microtech 6,00
16.09.09 oferta prywatna 0,00 0,00 6,02
16 BGS Energy 1,80
28.09.09 oferta prywatna 6 750 000,00 0,00 2,85
17  OneRay Investment 0,13
08.10.09 oferta prywatna 383 610,00 0,00 0,18
18 Platinium Properties Group 0,41
13.10.09 oferta prywatna 717 500,00 0,00 1,19
19 Serenity 0,04  30.10.09 oferta prywatna 1 029 553,00 0,00 0,40
20 Tele-Polska Holding 1,80  03.12.09 oferta prywatna 720 000,00 0,00 3,50
21 E-Kiosk 0,35 9.12.09 oferta prywatna 258 750,00 0,00 0,96
22 IAI S.A 2,55 16.12.09 oferta prywatna 1 673 399,25 0,00 3,14
23   Dent-a-Medical 0,15 17.12.09 oferta prywatna 2 064 044,85 0,00 0,17
24 Grupa Prawno-Finansowa Causa 0,60 18.12.09 oferta prywatna 505 999,80 0,00 1,45
25 Cerabud 0,10 21.12.09 oferta prywatna 623 000,00
0,00 0,10
26 East Pictures 10,00 22.12.09 oferta prywatna  500 000,00
0,00 21,90
RAZEM   52 334 788 100 200  

 

*kurs odniesienia/cena w ofercie prywatnej

INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH