Strona główna > Statystyki > Debiuty 2017 > Debiuty 2016

Debiuty 2016

Lp. Spółka Cena emisyjna* Data debiutu spółki Rodzaj oferty Wartość oferty - nowe akcje (w zł) Wartość oferty (w zł) Cena na zamknięcie w dniu debiutu (w zł)
1 AUXILIA
7,00 2016-01-22 oferta prywatna

-

1 122 000,00

10,58
2 MED-GALICJA 0,50 2016-02-08 oferta prywatna - 463 000,00 0,28
3 INDOS 5,00 2016-02-16 oferta prywatna 2 270 300,00 2 270 300,00  5,42
4 UNIFIED FACTORY 5,00 2016-03-21 oferta prywatna 6 246 400,00 6 246 600,00 6,50
5 VOICETEL COMMUNICATIONS 16,00 2016-05-10 oferta prywatna 320 000,00 320 000,00  32,00
6 E-SOLUTION SOFTWARE 3,00 2016-05-12 oferta prywatna 600 000,00 600 000,00 3,50
7 SAPPEERS.COM 3,35 2016-05-25 oferta prywatna 201 000,00 201 000,00 7,57
8 TOWER INVESTMENTS 40,00 2016-07-12 oferta prywatna 10 010 000,00 10 010 000,00  57,94
9 JWA 1,37 2016-07-25 brak oferty
- - 2,20
10
IFUN4ALL 1,00 2016-09-23 oferta prywatna 2 200 000,00 4 518 240,00 1,81
11
POLSKA MEAT 6,59 2016-09-27 brak oferty - - 8,99
12
QUBICGAMES 2,00 2016-09-29 oferta prywatna 4 200 000,00 4 200 000,00 2,44
13
T-BULL 90,74 2016-11-03 oferta prywatna - 6 891 114,00 122,00
14
71MEDIA 3,00 2016-11-08 oferta prywatna 750 000,00 750 000,00 4,55
15
OUTDOORZY 0,25 2016-12-06 oferta prywatna 625 000,00 625 000,00 0,43
16
TERMO2POWER 0,10 2016-12-29 oferta prywatna - 1 090 000,00 -
* cena emisyjna/kurs odniesienia

INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH