Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
miesięczne | kwartalne | półroczne | roczne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1   1 1   1       1 1 2 2 3     1   1 3 1                      


2017.01.20 ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. (Uchwała Nr 67/2017) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A.czytaj więcej
2017.01.19 INTERNET UNION (Komunikat) Od dnia 24 stycznia 2017 r. akcje spółki INTERNET UNION S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w systemie notowań ciągłychczytaj więcej
2017.01.19 MARKA (Uchwała Nr 65/2017) w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect czytaj więcej
2017.01.19 INNOVATIVE COMMERCE (Uchwała Nr 61/2017) w sprawie nałożenia na spółkę INNOVATIVE COMMERCE A.S. dodatkowych obowiązków w związku z funkcjonowaniem tej spółki na rynku NewConnect oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki czytaj więcej
2017.01.18 NCIndex (Komunikat) Po sesji 18 stycznia 2017 r. z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje spółki SETANTA czytaj więcej
2017.01.16 SETANTA S.A (Uchwała Nr 47/2017) w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F spółki SETANTA S.A. w związku ze zmianą rynku notowań tych akcjiczytaj więcej
2017.01.13 ALEJASAMOCHODOWA.PL (Uchwała Nr 44/2017) w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A.czytaj więcej
2017.01.13 MARKA (Uchwała Nr 43/2017) w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki MARKA S.A. notowanych na rynku NewConnect oraz kwalifikacji akcji tej spółki do segmentu NewConnect Alert czytaj więcej
2017.01.13 PYLON (Uchwała Nr 42/2017) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki PYLON S.A. czytaj więcej
2017.01.12 DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEVELOPERSKIE (Komunikat) Zmiana firmy spółki HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. na DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEVELOPERSKIE S.A. począwszy od dnia 16 stycznia 2017 rokuczytaj więcej
2017.01.12 IDH (Komunikat) W dniu 13 stycznia 2017 r. nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki IDH S.A. na rynku NewConnectczytaj więcej
2017.01.11 BIOMAX S.A. (Uchwała Nr 37/2017) w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia i opublikowania dodatkowej analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BIOMAX S.A. oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki na rynku NewConnectczytaj więcej
2017.01.11 AGROMA S.A. (Uchwała Nr 33/2017) w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki AGROMA S.A. W UPADŁOŚCI notowanych na rynku NewConnect czytaj więcej
2017.01.10 EKOKOGENERACJA (Uchwała Nr 25/2017) w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki EKOKOGENERACJA S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect czytaj więcej
2017.01.09 K&K HERBAL POLAND S.A. ( Uchwała Nr 19/2017) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki K&K HERBAL POLAND S.A. czytaj więcej
2017.01.05 | MONEY MAKERS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Pierwsze notowanie spółki MONEY MAKERS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 5 stycznia 2017 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka MONEY MAKERS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SAczytaj więcej
2017.01.03 EZO (Uchwała Nr 6/2017) w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki EZO S.A. W RESTRUKTURYZACJIczytaj więcej
2017.01.02 Jantar Development S.A. (Komunikat) Akcje spółki Jantar Development S.A. nie zostaną przeniesione do systemu notowań jednolitych.czytaj więcej
archiwum
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH