Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
miesięczne | kwartalne | półroczne | roczne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
5   2   1 1       1   1       1 4 3 2 2     1                  


2017.05.22 AGROMA (Uchwała Nr 504/2017) w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki AGROMA S.A. W UPADŁOŚCI czytaj więcej
2017.05.19 ELEKTROMONT (Komunikat) Począwszy od dnia 22 maja 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki ELEKTROMONT S.A.czytaj więcej
2017.05.19 GRAPHIC (Komunikat) Począwszy od dnia 22 maja 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki GRAPHIC S.A.czytaj więcej
2017.05.18 INNOVATIVE COMMERCE (Uchwała Nr 495/2017) w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki INNOVATIVE COMMERCE A.S.czytaj więcej
2017.05.18 B2B PARTNER (Komunikat) Począwszy od dnia 19 maja 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki B2B PARTNER S.A.czytaj więcej
2017.05.17 BDF S.A. (Uchwała Nr 493/2017) w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki BDF S.A.czytaj więcej
2017.05.17 GENOMED S.A (Uchwała Nr 490/2017) w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A2 spółki GENOMED S.A.czytaj więcej
2017.05.17 EUROSNACK (Uchwała Nr 486/2017) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki EUROSNACK S.A.czytaj więcej
2017.05.16 NCIndex (Komunikat) Po sesji 16 maja 2017 r. z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje spółki EUROTAX czytaj więcej
2017.05.16 Uchwała Nr 485/2017 w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za I kwartał roku 2017czytaj więcej
2017.05.16 AGROMA (Uchwała Nr 484/2017) w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki AGROMA S.A. W UPADŁOŚCIczytaj więcej
2017.05.16 OPEN-NET (Uchwała Nr 483/2017) w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki OPEN-NET S.A. notowanych na rynku NewConnect oraz kwalifikacji akcji tej spółki do segmentu NewConnect Alert czytaj więcej
2017.05.15 NAVIMOR-INVEST (Uchwała Nr 478/2017) w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki NAVIMOR-INVEST S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect czytaj więcej
2017.05.11 INNOVATIVE COMMERCE (Uchwała Nr 469/2017) w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki INNOVATIVE COMMERCE A.S.czytaj więcej
2017.05.09 MATRX PHARMACEUTICALS (Komunikat) Począwszy od dnia 10 maja 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki MATRX PHARMACEUTICALS S.A. czytaj więcej
2017.05.05 NCIndex (Komunikat) Po sesji 5 maja 2017 r. z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje spółek ADMIRAL (ISIN PLADMBT00013) oraz LOYD (ISIN PLPHLRK00019).czytaj więcej
2017.05.04 NCIndex (Komunikat) Po sesji 4 maja 2017 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki MTRANSczytaj więcej
2017.05.02 LOYD (Uchwała Nr 426/2017) w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki LOYD S.A. notowanych na rynku NewConnect oraz kwalifikacji akcji tej spółki do segmentu NewConnect Alert czytaj więcej
2017.05.02 ADMIRAL BOATS (Uchwała Nr 425/2017) w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki ADMIRAL BOATS S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst oraz kwalifikacji akcji tej spółki do segmentu NewConnect Alert czytaj więcej
archiwum
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH