Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
miesięczne | kwartalne | półroczne | roczne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1   5 4 4     7 3 4 3 4     4 4 1 6 9     4 4 4 2 6     4 7 3 11
2 3     4 3 2 3 5     2 2 2 4 4     5 7 3 3 5     3 2 3 13      
3       2 6 3 3       3 1 2 3 3     2 2 4 4 3     6 7 2 15 1    
4     5 4 4     2 6 2 1       3 5   11 5     1 4 6 2 2     6 9  
5   2       2   1 4 2     3 3 1   2     3 5 4 1 3     3 1 28   2
6     5 5 1 2 3     4 6 6 3 4     4 3 5 4 3     4 3 6   4      
7 1 7 2 5 1     3 3 5   2     2 3 5 1 1       3 3 3 7     2 1 8
8 1 5     1 8 7 4 6     3 40 6 1 8     2 2 1 1 2     2 1 2 2 9  
9   4 3 2 11 3     5 4 4 10 6     2 3 2 1 1     3 1 1 5 2     6  
10 7 7 1 2     3 2 13 1 2       2 3 1 2     1 2 2 1 4         1 6
11       1     5 5       1     9     6 2 3 5 3   1 3 3 7 3 2    
12   2   5   5 1   2 5 9 6 6     1 3 7 1 3     5       3     2 10


2013.12.31 NOBILIS PARTNERS GRABOŚ GŁADYSZ GROCHOLSKI LENARTOWICZ (Uchwała Nr 1508/2013) w sprawie skreślenia spółki NOBILIS PARTNERS GRABOŚ GŁADYSZ GROCHOLSKI LENARTOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z listy Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnectczytaj więcej
2013.12.31 EURO-TAX.PL (Komunikat) DOM MAKLERSKI BANKU BPS S.A. od dnia 2 stycznia 2014 r. będzie pełnił zadania Animatora Rynku dla akcji spółki EURO-TAX.PL S.A. (PLEURTX00012). czytaj więcej
2013.12.31 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH, GOOD IDEA (Komunikat) DOM MAKLERSKI BDM S.A. od dnia 2 stycznia 2014 r. pełnić będzie zadania Animatora Rynku dla akcji spółek: FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. (PLFKDRW00016), GOOD IDEA S.A. (PLGOODI00012). czytaj więcej
2013.12.31 JANTAR DEVELOPMENT (Komunikat) DOM MAKLERSKI BDM S.A. z upływem dnia 31 grudnia 2013 r. przestanie pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji spółki JANTAR DEVELOPMENT S.A. (PL4STUD00016). czytaj więcej
2013.12.31 PLANET SOFT / FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH (Komunikat) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z upływem dnia 31 grudnia 2013 r. przestanie pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji następujących spółek: PLANET SOFT , FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH czytaj więcej
2013.12.31 BIOFACTORY (Komunikat) NWAI DOM MAKLERSKI S.A. z upływem dnia 31 grudnia 2013 r. przestanie pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji spółki BIOFACTORY S.A. (PLBFCTR00013). czytaj więcej
2013.12.31 PLANET SOFT (Komunikat) NWAI DOM MAKLERSKI S.A. od dnia 2 stycznia 2014 r. pełnić będzie zadania Animatora Rynku dla akcji spółki PLANET SOFT S.A. (PLPLNTS00016).czytaj więcej
2013.12.31 MENNICA SKARBOWA (Komunikat) DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. od dnia 2 stycznia 2014 r. pełnić będzie zadania Animatora Rynku dla akcji spółki MENNICA SKARBOWA S.A. (PLGRMNK00014).czytaj więcej
2013.12.31 NETSHOPS.PL (Komunikat) ALIOR BANK S.A. z upływem dnia 31 grudnia 2013 r. przestanie pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. (PLMBINI00018).czytaj więcej
2013.12.31 JANTAR DEVELOPMENT (Komunikat) ALIOR BANK S.A. od dnia 2 stycznia 2014 r. będzie pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji spółki JANTAR DEVELOPMENT S.A. (PL4STUD00016).czytaj więcej
2013.12.30 IZO-BLOK (Uchwała Nr 1505/2013) wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki IZO-BLOK S.A. czytaj więcej
2013.12.30 D&D (Uchwała Nr 1504/2013) w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki D&D S.A. notowanych na rynku NewConnectczytaj więcej
2013.12.27 DOM MAKLERSKI AMERBROKERS S.A. (Uchwała Nr 1503/2013) w sprawie wykluczenia członka giełdy spółki DOM MAKLERSKI AMERBROKERS S.A. w likwidacji z działania na giełdzie i w alternatywnym systemie obrotuczytaj więcej
2013.12.27 MILESTONE (Komunikat) Po sesji 27 grudnia 2013 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet 2.000.000 akcji spółki MILESTONE (ISIN USU6005B1045).czytaj więcej
2013.12.27 INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL (Komunikat) KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. Oddział – DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO W WARSZAWIE- będzie pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL czytaj więcej
2013.12.23 Segmentacja kwartalna (Komunikat) Giełda dokonała okresowej weryfikacji do segmentów NewConnect High Liquidity Risk oraz NewConnect Super High Liquidity Riskczytaj więcej
2013.12.23 NewConnect Lead (Komunikat) GPW dokonała okresowej weryfikacji do segmentu NewConnect Leadczytaj więcej
2013.12.23 SYNEKTIK (Uchwała Nr 1498/2013) w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki SYNEKTIK S.A.czytaj więcej
2013.12.23 ADASTRA / AQUAPOZ / BLUETAX / RUNICOM (Komunikat) Po sesji w dniu 30 grudnia 2013 z listy uczestników NCIndex zostaną wykreślone akcje spółek ADASTRA, AQUAPOZ, BLUETAX oraz RUNICOMczytaj więcej
2013.12.23 BOOMERANG (Uchwała Nr 1496/2013) wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki BOOMERANG S.A. czytaj więcej
2013.12.20 ADMIRAL BOATS (Uchwała Nr 1491/2013) wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki ADMIRAL BOATS S.A. czytaj więcej
2013.12.20 BRASTER (Uchwała Nr 1490/2013) wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki BRASTER S.A. czytaj więcej
2013.12.20 SAPLING (Uchwała Nr 1486/2013) wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz A1 spółki SAPLING S.A. czytaj więcej
2013.12.19 IMMOFUND (Komunikat) DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. z upływem dnia 19 grudnia 2013 r. przestanie pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji spółki IMMOFUND S.A. (PLKNMNK00015).czytaj więcej
2013.12.18 | STOPPOINT SPÓŁKA AKCYJNA Debiut spółki Produkty Klasztorne na rynku NewConnect 18 grudnia 2013 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka Produkty Klasztorne SA. czytaj więcej
2013.12.18 Rewizja kwartalna NCIndex (Komunikat) po sesji w dniu 20 grudnia 2013 r. zostanie przeprowadzona kwartalna rewizja portfela indeksu NCIndex. czytaj więcej
2013.12.18 AGROMEP (Uchwała Nr 1479/2013) wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki AGROMEP S.A. czytaj więcej
2013.12.18 INVENTI (Uchwała Nr 1478/2013) wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki INVENTI S.A. czytaj więcej
2013.12.18 IMAGIS (Uchwała Nr 1477/2013) wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki IMAGIS S.A. czytaj więcej
2013.12.18 ADMIRAL BOATS (Uchwała Nr 1476/2013) wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki ADMIRAL BOATS S.A. czytaj więcej
archiwum
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH