Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
miesięczne | kwartalne | półroczne | roczne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1   1 1       4 1 3       2 4 4 1 1     3 1 2 4       4 3 2   5
2       2 1   1     5 2 3 4 2     5 2 2 1       2 2 3 5 9      
3     1   1 2 3     1 3 5 4 6     28 4 2 2 5     3 2 2 4 3     10
4 5 1 2 1     3 2 5   5     1 2 3 2 1       1 1 5 4       2 11  
5   2     2   1 1 2     3 2 1 1 6       3 1 2 5     4 1 1 5 5  
6   4 1 1 2       1 1 4   7     1 2 2   3     2 1 1 5 2     2  
7 11 3 2 4     4 3 3 4       3 3 4 3       2   1 4       1 3 2 6
8       1 2 5   1     2 3 1 5       11 5 5 1 2       2 1   3    
9 2 5 3 2       1 2   2 3     2   1             3   6       7  
10 10 1 1     2 4   3 2     3 18 4   6     2     1 1     3 3 3 1 5
11     3   6 1       5   4 1 1     6 5 1 1 3     1 3   1 5      
12 1 1 6 2 4     1 2 6 2 7     3 3 6 6 1       4           1 9 1


2014.12.31 MARKA (Uchwała Nr 1476/2014) wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D i E spółki MARKA S.A. czytaj więcej
2014.12.30 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE (Uchwała Nr 1468/2014) wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A.czytaj więcej
2014.12.30 NOVAVIS (Uchwała Nr 1467/2014) wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki NOVAVIS S.A.czytaj więcej
2014.12.30 NCIndex (Komunikat) w wyniku korekty nadzwyczajnej po sesji w dniu 30 grudnia 2014 r. z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje spółki INTELIWIS (ISIN PLITLWS00012) oraz ROTOPINO (PLMRKTC00010). czytaj więcej
2014.12.30 BGS ENERGY PLUS / TWIGONET EUROPE (Komunikat) członek giełdy CYRRUS a.s. z upływem dnia 30 grudnia 2014 przestanie pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji spółek: BGS ENERGY PLUS A.S. (CZ0005121707), TWIGONET EUROPE. SE (CZ0008467842).czytaj więcej
2014.12.30 ATC CARGO (Komunikat) DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. z upływem dnia 30 grudnia 2014 r. przestanie pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji spółki ATC CARGO S.A. (PLATCRG00013).czytaj więcej
2014.12.30 INFOSYSTEMS / TWIGONET (Komunikat) NWAI DOM MAKLERSKI S.A. od dnia 2 stycznia 2015 r. będzie pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji spółek: INFOSYSTEMS S.A. (PLINFST00013), TWIGONET EUROPE. SE (CZ0008467842).czytaj więcej
2014.12.30 MOLMEDICA (Komunikat) NWAI DOM MAKLERSKI S.A. z upływem dnia 30 grudnia 2014 r. przestanie pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji spółki MOLMEDICA S.A. (PLMSTWR00011). czytaj więcej
2014.12.30 Uchwała Nr 1475/2014 w sprawie zmiany systemu notowań dla akcji niektórych spółek na rynku NewConnectczytaj więcej
2014.12.30 Uchwała Nr 1471/2014 w sprawie zmiany szczegółowych warunków animowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnectczytaj więcej
2014.12.29 Certyfikowany Doradca ASO (Uchwała Nr 1464/2014) w sprawie zmiany Uchwały Nr 1133/2011 Zarządu Giełdy z dnia 31 sierpnia 2011 r. (z późn. zm.) czytaj więcej
2014.12.23 HLR / SHLR (Komunikat) Kwalifikacja spółek do segmentów High Liquidity Risk oraz Super High Liquidity Risk czytaj więcej
2014.12.23 NewConnect Lead (Komunikat) Kwalifikacja spółek do segmentu NewConnect Lead czytaj więcej
2014.12.23 NOVAVIS (Uchwała Nr 1460/2014) w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki NOVAVIS S.A.czytaj więcej
2014.12.23 ORPHÉE (Uchwała Nr 1458/2014) wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela spółki ORPHÉE SA (ORPHÉE Ltd) z siedzibą w Genewieczytaj więcej
2014.12.19 | COMECO SPÓŁKA AKCYJNA Pierwsze notowanie spółki COMECO na rynku NewConnect 19 grudnia 2014 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka COMECOczytaj więcej
2014.12.18 SCANMED MULTIMEDIS (Uchwała Nr 1437/2014) w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji spółki SCANMED MULTIMEDIS S.A. czytaj więcej
2014.12.18 NCIndex30 / NCIndex (Komunikat) Po sesji 18 grudnia 2014 r. z listy uczestników indeksu NCIndex30 oraz NCIndex zostaną wykreślone akcje spółki SELVITA. Po sesji 18 grudnia 2014 r. lista uczestników indeksu NCIndex30 zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki PGSSOFT. Po sesji 19 grudnia 2014 r. lista uczestników indeksu NCIndex30 zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki OPENNETczytaj więcej
2014.12.18 COMECO (Komunikat) DOM MAKLERSKI BDM S.A. od dnia 19 grudnia 2014 r. będzie pełnić zadania Animatora Rynku dla praw do akcji spółki COMECO S.A. (PLCOMEC00024).czytaj więcej
2014.12.18 SELVITA (Komunikat) ALIOR BANK S.A. z upływem dnia 18 grudnia 2014 r. przestanie pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji spółki SELVITA S.A. (PLSELVT00013).czytaj więcej
2014.12.18 SELVITA (Uchwała Nr 1432/2014) wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D oraz E spółki SELVITA S.A. oraz unieważnienia zleceń maklerskich na akcje tej spółki na rynku NewConnect czytaj więcej
2014.12.18 | AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA Pierwsze notowanie spółki AIRWAY MEDIX na rynku NewConnect 17 grudnia 2014 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowały akcje spółki AIRWAY MEDIX. czytaj więcej
2014.12.17 ORPHÉE (Uchwała Nr 1430/2014) w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela spółki ORPHÉE SA (ORPHÉE Ltd) z siedzibą w Genewieczytaj więcej
2014.12.17 Uchwała Nr 1427/2014 w sprawie zmiany szczegółowych warunków animowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnectczytaj więcej
2014.12.17 Uchwała Nr 1426/2014 w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotuczytaj więcej
2014.12.17 NCIndex (Komunikat) Po sesji w dniu 19 grudnia 2014 r. zostanie przeprowadzona kwartalna rewizja portfela indeksu NCIndexczytaj więcej
2014.12.17 PERMA-FIX MEDICAL (Uchwała Nr 1422/2014) wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C i E spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. czytaj więcej
2014.12.17 COMECO (Uchwała Nr 1421/2014) wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki COMECO S.A. czytaj więcej
2014.12.16 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE (Uchwała Nr 1416/2014) w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A.czytaj więcej
2014.12.16 MAKOLAB (Uchwała Nr 1413/2014) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki MAKOLAB S.A.czytaj więcej
archiwum
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH