Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
miesięczne | kwartalne | półroczne | roczne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1   3     1   1 16 5     3 2 2 3 1     2 4 1 1 1     3 2 2 3 5  
2   1 2 1   1       3 4   2     3 12     5     5 2 4 3 3        
3   5 3   2 1     4   3 2 1     2 3 1 3         3 4 3 6     5 8
4 2 5 2       2   3 2     2 5 2 2 1     3 4 1 3       1 1   6  
5         3 1 1 1     2 3 3 2 1     12 1   1 5     1 5 6   7    
6   3 2         3 3   2 4     3 1 1 2 5     5 7 1 2 5     4 10  
7 4 3 2     5 1   1 3     3 2 5 5 1     1 6 3 2 2     1 2 36 6 9
8     3 2 5 2 5     1 1 1 6 3     4 10 1 2 3     2 2 1   2     4
9 1 5   1     1 1     3     2 24 3 1 3       1 4 3 2     6 1 7  
10 1 1     4 4 2 4 2       3 2 2       3     4 2     1 1 2 3 6  
11   1 6 2 1 1     1 2   2 1     4 15 2 4 2     1 2 1 3 1     3  
12 1 1 3 2       1 6   2     1 4 8 3       1   2         5 2 3  


2015.12.30 BROWAR GONTYNIEC (Komunikat) DOM MAKLERSKI BDM S.A. od dnia 4 stycznia 2016 r. będzie pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji spółki BROWAR GONTYNIEC S.A. (PLBRWRG00013). czytaj więcej
2015.12.30 ARTNEWS (Komunikat) COPERNICUS SECURITIES S.A. z upływem dnia 30 grudnia 2015 r. przestanie pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji spółki ARTNEWS S.A. (PLDAABH00013).czytaj więcej
2015.12.30 INVICO (Uchwała Nr 1337/2015) w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki INVICO S.A. notowanych na rynku NewConnect czytaj więcej
2015.12.29 NewConnect Lead (Komunikat) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że spółką która przestała kwalifikować się do segmentu NewConnect Lead jest dodatkowo spółka EZO S.A.czytaj więcej
2015.12.29 INDEXMEDICA (Komunikat) w związku ze zmianą firmy spółki INDEXMEDICA S.A. (PLINDXM00013) na METROPOLIS S.A., począwszy od dnia 4 stycznia 2016 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „METROPOLIS” i oznaczeniem „MRS”.czytaj więcej
2015.12.28 ECOTECH (Komunikat) zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 1166/2015 Zarządu Giełdy z dnia 17 listopada 2015 roku spełnione zostały przesłanki wznowienia obrotu akcjami ECOTECH POLSKA S.A., oznaczonymi kodem „PLECTPL00019”. Z uwagi na powyższe z dniem 29 grudnia 2015 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami tej spółki.czytaj więcej
2015.12.28 NewConnect HLR SHLR (Komunikat) Na podstawie uchwały Nr 233/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2010 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów, Giełda dokonała okresowej weryfikacji wskaźników i warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 ww. uchwały.czytaj więcej
2015.12.28 COLOMEDICA (Uchwała Nr 1331/2015) w sprawie zmiany Uchwały Nr 931/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 września 2015 r. (z późn. zm.)czytaj więcej
2015.12.28 NewConnect Lead (Komunikat) GPW dokonała okresowej weryfikacji wskaźników i warunków, o których mowa w § 2 ww. uchwały. czytaj więcej
2015.12.28 ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW (Uchwała Nr 1330/2015) zawieszenie obrotu akcjami spółki ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW S.A. na rynku NewConnectczytaj więcej
2015.12.23 ADVANCED OCULAR SCIENCES (Uchwała Nr 1326/2015) w sprawie odmowy wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A2 i A3 spółki ADVANCED OCULAR SCIENCES S.A.czytaj więcej
2015.12.23 NCIndex (Komunikat) Po sesji 23 grudnia 2015 r. z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje spółki CSYczytaj więcej
2015.12.21 LABO PRINT (Komunikat) Dom Maklerski BDM z upływem dnia 21 grudnia 2015 r. przestanie pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji spółki LABO PRINT S.A.czytaj więcej
2015.12.17 NCIndex30, NCIndex (Komunikat) po sesji 17 grudnia 2015 r. z list uczestników indeksów NCIndex30 oraz NCIndex zostaną wykreślone akcje spółki 11BIT (ISIN PL11BTS00015).czytaj więcej
2015.12.17 11 BIT STUDIOS (Komunikat) NWAI DOM MAKLERSKI S.A. z upływem dnia 17 grudnia 2015 r. przestanie pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji spółki 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015). czytaj więcej
2015.12.17 LABO PRINT (Uchwała Nr 1304/2015) wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C spółki LABO PRINT S.A. w związku ze zmianą rynku notowań tych akcjiczytaj więcej
2015.12.16 NCIndex (Komunikat) Po sesji w dniu 18 grudnia 2015 r. zostanie przeprowadzona kwartalna rewizja portfela indeksu NCIndex.czytaj więcej
2015.12.16 NCIndex (Komunikat) Po sesji 16 grudnia 2015 r. z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje spółki ORIONINV (ISIN PLORION00018).czytaj więcej
2015.12.16 BOOMERANG S.A. (Komunikat) W związku ze zmianą firmy spółki BOOMERANG S.A. (PLBMRNG00013) na PARCEL TECHNIK S.A., począwszy od dnia 18 grudnia 2015 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „PARCELTEC” i oznaczeniem „PTE”.czytaj więcej
2015.12.16 SOFTBLUE (Komunikat) DOM MAKLERSKI BDM S.A. od dnia 17 grudnia 2015 r. będzie pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji spółki SOFTBLUE S.A. (PLSFTBL00012).czytaj więcej
2015.12.16 ORION INVESTMENT (Komunikat) ALIOR BANK S.A. z upływem dnia 16 grudnia 2015 r. przestanie pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji spółki ORION INVESTMENT S.A. (PLORION00018).czytaj więcej
2015.12.16 11 BIT STUDIOS (Uchwała Nr 1300/2015) wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki 11 BIT STUDIOS S.A.czytaj więcej
2015.12.16 11 BIT STUDIOS (Uchwała Nr 1299/2015) dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki 11 BIT STUDIOS S.A.czytaj więcej
2015.12.16 11 BIT STUDIOS (Uchwała Nr 1298/2015) wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki 11 BIT STUDIOS S.A.w związku ze zmianą rynku notowań tych akcjiczytaj więcej
2015.12.15 ALUMAST (Uchwała Nr 1288/2015) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki ALUMAST S.A.czytaj więcej
2015.12.15 SOFTBLUE (Uchwała Nr 1287/2015) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki SOFTBLUE S.A.czytaj więcej
2015.12.15 CARDA CONSULTANCY (Decyzja Nr 13/2015) w sprawie wpisania na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na Catalystczytaj więcej
2015.12.15 ORION INVESTMENT (Uchwała Nr 1284/2015) w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E oraz F spółki ORION INVESTMENT S.A. w związku ze zmianą rynku notowań tych akcji czytaj więcej
2015.12.14 NEMEX S.A. (Uchwała Nr 1280/2015) w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki NEMEX S.A.czytaj więcej
2015.12.11 ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS (Uchwała Nr 1274/2015) w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A. czytaj więcej
archiwum
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH