Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
miesięczne | kwartalne | półroczne | roczne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1         2   3 2       2   1 1       5 1 2 2       3 2 1 18    
2 1 2 7   2     3 3 1 1 2     2 7 1 3 6     2 2 2   2     4    
3 1 1   3     1 1 3 29 2     2 2 1   2     2 3 3 4 2       2 4 2
4 2       1   2 1     1 1 2 5 1       4     1       1 1 1 2    
5       2 3       2 4 2 2 2       5 4 2 1     3 3 2   1     2 6
6 2 3 3       1 5 2 2     4 2 1 22 1       3 2 2         2 5 5  
7 7     1 2 4 5 1     4 1   4 4       2 2 1 2     2   2 2 2    
8   1   17 1 1   1 2 4 2 2       1 2 1 1     2 1 3 14 2     2   3
9 1 3         1 1 1       3 3 2       2   2 9 1     2 2 15 5 3  
10       2 4 2 1     3   2 3 2     2 1   4 2     2   2 2 1     2
11   4 5 2     3 9 3 1       3 1 2 9 2     3 2   22 1       3    
12 4 4     7 2 1 1           1 4 2         2 4         4 5 4 4  


2016.05.17 Alfa Star SA (Komunikat) wykluczenie z obrotu akcji spółki Alfa Star SAczytaj więcej
2016.05.17 JUJUBEE (Uchwała Nr 478/2016) wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki JUJUBEE S.A.czytaj więcej
2016.05.17 STOPKLATKA (Uchwała Nr 477/2016) wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki STOPKLATKA S.A.czytaj więcej
2016.05.17 Uchwała Nr 476/2016 zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za I kwartał roku 2016 czytaj więcej
2016.05.17 ABPOL COMPANY POLSKA (Komunikat) w związku z nieopublikowaniem przez ABPOL COMPANY POLSKA S.A. raportu kwartalnego za III kwartał roku 2015 oraz raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2015, akcje spółki ABPOL COMPANY POLSKA S.A., oznaczone kodem „PLABPLC00015”, zostają wykluczone z obrotu na rynku NewConnect z dniem 19 maja 2016 roku.czytaj więcej
archiwum
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH