Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
miesięczne | kwartalne | półroczne | roczne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1         2   3 2       2   1 1       5 1 2 2       3 2 1 18    
2 1 2 7   2     3 3 1 1 2     2 7 1 3 6     2 2 2   2     4    
3 1 1   3     1 1 3 29 2     2 2 1   2     2 3 3 4 2       2 4 2
4 2       1   2 1     1 1 2 5 1       4     1       1 1 1 2    
5       2 3       2 4 2 2 2       5 4 2 1     3 3 2   1     2 6
6 2 3 3       1 5 2 2     4 2 1 22 1       3 2 2         2 5 5  
7 7     1 2 4 5 1     4 1   4 4       2 2 1 2     2   2 2 2    
8   1   17 1 1   1 2 4 2 2       1 2 1 1     2 1 3 14 2     2   3
9 1 3         1 1 1       3 3 2       2   2 9 1     2 2 15 5 3  
10       2 4 2 1     3   2 3 2     2 1   4 2     2   2 2 1     2
11   4 5 2     3 9 3 1       3 1 2 9 2     3 2   22 1       3    
12 4 4     7 2 1 1           1 4 2         2 4         4 5 4 4  


2016.06.03 Regulamin ASO (Uchwała Nr 561/2016) w sprawie zmiany Uchwały Nr 484/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotuczytaj więcej
2016.06.03 POLMAN (Komunikat) Po sesji w dniu 17 czerwca 2016 r. ulegnie zmianie kwalifikacja sektorowa spółki POLMAN (ISIN PLPOLMN00010) z sektora „recykling” na sektor „usługi inne”.czytaj więcej
2016.06.03 LEONIDAS CAPITAL (Komunikat) ziściły się przesłanki, o których mowa w § 1 ust. 1 ww. Uchwały Zarządu Giełdy, umożliwiające wznowienie obrotu akcjami spółki LEONIDAS CAPITAL S.A. na rynku NewConnect. Począwszy od dnia 6 czerwca 2016 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem „PLPBLIA00012”.czytaj więcej
archiwum
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH