Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
miesięczne | kwartalne | półroczne | roczne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1         2   3 2       2   1 1       5 1 2 2       3 2 1 18    
2 1 2 7   2     3 3 1 1 2     2 7 1 3 6     2 2 2   2     4    
3 1 1   3     1 1 3 29 2     2 2 1   2     2 3 3 4 2       2 4 2
4 2       1   2 1     1 1 2 5 1       4     1       1 1 1 2    
5       2 3       2 4 2 2 2       5 4 2 1     3 3 2   1     2 6
6 2 3 3       1 5 2 2     4 2 1 22 1       3 2 2         2 5 5  
7 7     1 2 4 5 1     4 1   4 4       2 2 1 2     2   2 2 2    
8   1   17 1 1   1 2 4 2 2       1 2 1 1     2 1 3 14 2     2   3
9 1 3         1 1 1       3 3 2       2   2 9 1     2 2 15 5 3  
10       2 4 2 1     3   2 3 2     2 1   4 2     2   2 2 1     2
11   4 5 2     3 9 3 1       3 1 2 9 2     3 2   22 1       3    
12 4 4     7 2 1 1           1 4 2         2 4         4 5 4 4  


2016.09.22 ALKAL S.A. (Uchwała Nr 972/2016) w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Nr 796/2016 Zarządu Giełdy z dnia 4 sierpnia 2016 r.czytaj więcej
2016.09.22 QUBICGAMES S.A. (Uchwała Nr 970/2016) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C spółki QUBICGAMES S.A. czytaj więcej
2016.09.22 KBC SECURITIES N.V. (Uchwała Nr 967/2016) w sprawie uchylenia uchwały dot. dopuszczenia do działania na giełdzie spółki KBC SECURITIES N.V. z siedzibą w Brukseli prowadzącej działalność maklerską bez otwierania oddziałuczytaj więcej
2016.09.22 ACADIA SP. Z O.O. SP. K. (Uchwała Nr 966/2016) w sprawie skreślenia spółki ACADIA SP. Z O.O. SP. K. z listy Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnectczytaj więcej
2016.09.22 HETAN TECHNOLOGIES S.A. (Uchwała Nr 965/2016) w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę HETAN TECHNOLOGIES S.A.czytaj więcej
2016.09.22 HETAN TECHNOLOGIES S.A. (Uchwała Nr 964/2016) w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę HETAN TECHNOLOGIES S.A.czytaj więcej
2016.09.22 MVA GREEN ENERGY S.A. (Uchwała Nr 963/2016) w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Nr 799/2016 Zarządu Giełdy z dnia 4 sierpnia 2016 r.czytaj więcej
2016.09.22 IFUN4ALL S.A. (Komunikat) DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. od dnia 23 września 2016 r. będzie pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji spółki IFUN4ALL S.A. (PLIFN4L00018).czytaj więcej
2016.09.22 IFUN4ALL S.A. (Uchwała Nr 968/2016) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki IFUN4ALL S.A. czytaj więcej
archiwum
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH