Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
miesięczne | kwartalne | półroczne | roczne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1   1 1   1       1 1 2 2 3     1   1 3 1       1   3 1     1  
2 1 1 1     2 1 1             1 3 1       2   1 1              
3                                                              
4                                                              
5                                                              
6                                                              
7                                                              
8                                                              
9                                                              
10                                                              
11                                                              
12                                                              


2017.02.24 NCIndex (Komunikat) Po sesji 24 lutego 2017 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki KOFAMAczytaj więcej
2017.02.23 BROWAR CZARNKÓW (Uchwała Nr 167/2017) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki BROWAR CZARNKÓW S.A. czytaj więcej
2017.02.21 Komunikat Po sesji w dniu 28 lutego 2017 r. ulegnie zmianie kwalifikacja sektorowa spółek LAUREN PESO, SETANTA, SUMMA LINGUAE oraz UHY ECAczytaj więcej
2017.02.21 PREMIUM FUND (Komunikat) Zmiana firmy spółki EXCHANGE INVEST S.A. (wcześniej SMOKE SHOP S.A., PLSMOKS00015) na PREMIUM FUND S.A. począwszy od dnia 23 lutego 2017 rokuczytaj więcej
2017.02.17 BGE (Uchwała Nr 149/2017) w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki BGE S.A. notowanych na rynku NewConnectczytaj więcej
2017.02.16 BDF (Uchwała Nr 148/2017) w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki BDF S.A. czytaj więcej
2017.02.16 MACRO GAMES (Uchwała Nr 147/2017) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MACRO GAMES S.A.czytaj więcej
2017.02.16 BROWAR CZARNKÓW (Uchwała Nr 146/2017) w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki BROWAR CZARNKÓW S.A.czytaj więcej
2017.02.15 AGROMA (Uchwała Nr 143/2017) w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki AGROMA S.A. W UPADŁOŚCIczytaj więcej
2017.02.08 MAGNIFICO S.A. (Uchwała Nr 116/2017) w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki MAGNIFICO S.A.czytaj więcej
2017.02.07 NCIndex (Komunikat) Po sesji 7 lutego 2017 r. z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje spółki GKSKATczytaj więcej
2017.02.06 AFORTI SECURITIES (Decyzja Nr 2/2017) w sprawie skreślenia z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalystczytaj więcej
2017.02.06 BASTION DOM INWESTYCYJNY (Decyzja Nr 1/2017) w sprawie skreślenia z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect czytaj więcej
2017.02.03 MACRO GAMES S.A. (Uchwała Nr 100/2017) w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MACRO GAMES S.A.czytaj więcej
2017.02.02 NCIndex (Komunikat) Po sesji 2 lutego 2017 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki MMAKERSczytaj więcej
2017.02.01 GRUPA JAGUAR S.A. (Uchwała Nr 93/2017) w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki GRUPA JAGUAR S.A. notowanych na rynku NewConnect oraz kwalifikacji akcji tej spółki do segmentu NewConnect Alert czytaj więcej
2017.01.30 | KOFAMA KOŹLE SPÓŁKA AKCYJNA Pierwsze notowanie spółki KOFAMA KOŹLE 30 stycznia 2017 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka KOFAMA KOŹLE SAczytaj więcej
2017.01.27 POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA POLONIT S.A. (Komunikat) Wznowienie obrotu akcjami spółki POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA POLONIT S.A. na rynku NewConnect. czytaj więcej
2017.01.26 NCIndex (Komunikat) Po sesji 26 stycznia 2017 r. lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki TERMO2PWRczytaj więcej
2017.01.26 KOFAMA KOŹLE (Uchwała Nr 82/2017) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C1 i C2 spółki KOFAMA KOŹLE S.A. czytaj więcej
2017.01.26 TROPHY HOLDING NYRT. (Uchwała Nr 81/2017) w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki TROPHY HOLDING NYRT. na rynku NewConnectczytaj więcej
2017.01.24 KOFAMA KOŹLE S.A. (Uchwała Nr 71/2017) w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C1 i C2 spółki KOFAMA KOŹLE S.A.czytaj więcej
2017.01.20 ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. (Uchwała Nr 67/2017) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A.czytaj więcej
2017.01.19 INTERNET UNION (Komunikat) Od dnia 24 stycznia 2017 r. akcje spółki INTERNET UNION S.A. będą notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w systemie notowań ciągłychczytaj więcej
2017.01.19 MARKA (Uchwała Nr 65/2017) w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect czytaj więcej
2017.01.19 INNOVATIVE COMMERCE (Uchwała Nr 61/2017) w sprawie nałożenia na spółkę INNOVATIVE COMMERCE A.S. dodatkowych obowiązków w związku z funkcjonowaniem tej spółki na rynku NewConnect oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki czytaj więcej
2017.01.18 NCIndex (Komunikat) Po sesji 18 stycznia 2017 r. z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje spółki SETANTA czytaj więcej
2017.01.16 SETANTA S.A (Uchwała Nr 47/2017) w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F spółki SETANTA S.A. w związku ze zmianą rynku notowań tych akcjiczytaj więcej
2017.01.13 ALEJASAMOCHODOWA.PL (Uchwała Nr 44/2017) w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A.czytaj więcej
2017.01.13 MARKA (Uchwała Nr 43/2017) w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki MARKA S.A. notowanych na rynku NewConnect oraz kwalifikacji akcji tej spółki do segmentu NewConnect Alert czytaj więcej
archiwum
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH