Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
miesięczne | kwartalne | półroczne | roczne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1   1 1   1       1 1 2 2 3     1   1 3 1       1   3 1     1  
2 1 1 1     2 1 1             1 3 1       2   1 1     1 3      
3   1 3     2   1         2 1 1   2     1 1 1 29 1     1   2 1 5
4     2 1 1 1         1 1 4             1 1     2   1 1 1      
5                                                              
6                                                              
7                                                              
8                                                              
9                                                              
10                                                              
11                                                              
12                                                              


2017.04.28 Uchwała Nr 421/2017 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki EUROSNACK S.A.czytaj więcej
2017.04.27 UNIFIED FACTORY (Uchwała Nr 418/2017) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C i E spółki UNIFIED FACTORY S.A. czytaj więcej
2017.04.26 PIXEL VENTURE CAPITAL (Komunikat) Zmiana firmy spółki BLUE OCEAN MEDIA S.A. na PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. począwszy od dnia 28 kwietnia 2017 rokuczytaj więcej
2017.04.24 INNOVATIVE COMMERCE A.S. (Uchwała Nr 399/2017) w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia i opublikowania dodatkowej analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę INNOVATIVE COMMERCE A.S. oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki na rynku NewConnectczytaj więcej
2017.04.24 UNIFIED FACTORY S.A. (Uchwała Nr 398/2017) w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz E spółki UNIFIED FACTORY S.A.czytaj więcej
2017.04.21 ONICO S.A. (Uchwała Nr 395/2017) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C1 spółki ONICO S.A.czytaj więcej
2017.04.20 MONDAY DEVELOPMENT (Uchwała Nr 391/2017) w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki MONDAY DEVELOPMENT S.A.czytaj więcej
2017.04.13 ONICO (Uchwała Nr 381/2017) w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C1 spółki ONICO S.A.czytaj więcej
2017.04.13 Uchwała Nr 379/2017 w sprawie zmiany Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu czytaj więcej
2017.04.13 TOWER INVESTMENTS (Uchwała Nr 378/2017) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki TOWER INVESTMENTS S.A. czytaj więcej
2017.04.13 UHY ECA (Uchwała Nr 377/2017) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, F1 i F2 spółki UHY ECA S.A. czytaj więcej
2017.04.12 BIOMAX S.A. (Uchwała Nr 370/2017) w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki BIOMAX S.A. czytaj więcej
2017.04.11 FOREVER ENTERTAINMENT (Uchwała Nr 363/2017) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A.czytaj więcej
2017.04.06 FOREVER ENTERTAINMENT (Uchwała Nr 349/2017) w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A.czytaj więcej
2017.04.05 CONCEPT LIBERTY GROUP (Komunikat) Począwszy od dnia 6 kwietnia 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. czytaj więcej
2017.04.04 EZO (Uchwała Nr 338/2017) w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki EZO S.A. W RESTRUKTURYZACJIczytaj więcej
2017.04.03 NCIndex (Komunikat) Po sesji 3 kwietnia 2017 r. z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje spółki SFKPOLKAP (ISIN PLSFKPL00011).czytaj więcej
2017.04.03 Pierwsze notowanie spółki M-TRANS 3 kwietnia 2017 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka M-TRANS SAczytaj więcej
2017.03.31 NCIndex (Komunikat) Po sesji 31 marca 2017 z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje sześciu spółek.czytaj więcej
2017.03.31 RUNICOM S.A. (Uchwała Nr 330/2017) w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę RUNICOM S.A. oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki czytaj więcej
2017.03.31 PCH VENTURE S.A. (Uchwała Nr 329/2017 w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę PCH VENTURE S.A. oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki czytaj więcej
2017.03.31 FUTURIS S.A. (Uchwała Nr 328/2017) w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę FUTURIS S.A. oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki czytaj więcej
2017.03.31 EQUITIER S.A. (Uchwała Nr 327/2017) w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę EQUITIER S.A. oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki czytaj więcej
2017.03.30 TOWER INVESTMENTS (Uchwała Nr 323/2017) w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki TOWER INVESTMENTS S.A.czytaj więcej
2017.03.29 M-TRANS (Uchwała Nr 313/2017) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki M-TRANS S.A.czytaj więcej
2017.03.29 Komunikat W dniu 29 marca 2017 r. dokonana została przez GPW okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji do segmentów rynku NewConnectczytaj więcej
2017.03.27 UHY ECA S.A. (Uchwała Nr 302/2017) w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, F1 i F2 spółki UHY ECA S.A.czytaj więcej
2017.03.24 Komunikat W związku ze zmianą firmy spółki ADMASSIVE GROUP S.A. (PLADMSV00013) na MERLIN GROUP S.A., począwszy od dnia 28 marca 2017 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „MERLINGRP” i oznaczeniem „MRG”.czytaj więcej
2017.03.23 MINOS (Uchwała Nr 290/2017) w sprawie upomnienia Autoryzowanego Doradcy spółki MINOS S.A.czytaj więcej
2017.03.23 ŁUCZYŃSKI I WSPÓLNICY SP.K. KANCELARIA PRAWNICZA (Uchwała Nr 289/2017) w sprawie upomnienia Autoryzowanego Doradcy spółki ŁUCZYŃSKI I WSPÓLNICY SP.K. KANCELARIA PRAWNICZAczytaj więcej
archiwum
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH