Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
miesięczne | kwartalne | półroczne | roczne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
6 2 3     1 2 1 1       1 2 3         2 1 2 2 4     1          


2017.06.26 AEDES S.A. (Komunikat) W związku z opublikowaniem raportu rocznego za rok 2016, począwszy od dnia 27 czerwca 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki AEDES S.A. W RESTRUKTURYZACJI, oznaczonymi kodem „PLAEDES00016”.czytaj więcej
2017.06.23 TROPHY HOLDING NYRT. (Uchwała Nr 638/2017) w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki TROPHY HOLDING NYRT.czytaj więcej
2017.06.23 PROVECTA IT S.A. (Uchwała Nr 637/2017) w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki PROVECTA IT S.A.czytaj więcej
2017.06.23 EUROINVESTMENT S.A. (Uchwała Nr 636/2017) w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki EUROINVESTMENT S.A.czytaj więcej
2017.06.23 BIO PLANET S.A. (Uchwała Nr 628/2017) w sprawie zmiany Uchwały Nr 625/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.z dnia 22 czerwca 2017 r. czytaj więcej
2017.06.22 Uchwała Nr 623/2017 w sprawie określenia dni w roku 2018, w których nie odbędą się sesje giełdowe, oraz w których nie odbędą się notowania w alternatywnym systemie obrotu czytaj więcej
2017.06.22 BIO PLANET S.A. (Uchwała Nr 625/2017) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki BIO PLANET S.A. czytaj więcej
2017.06.21 BDF S.A. (Uchwała Nr 612/2017) w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki BDF S.A. w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za rok 2016 czytaj więcej
2017.06.21 | ACKERMAN S.A. Debiut spółki ACKERMAN S.A. W dniu 21 czerwca zadebiutowały akcje wyemitowane przez spółkę ACKERMAN S.A.czytaj więcej
2017.06.20 HFT GROUP S.A. (Uchwała Nr 604/2017) w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki HFT GROUP S.A. w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za rok 2016 czytaj więcej
2017.06.19 AGROMA S.A. (Komunikat) W sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki AGROMA S.A. czytaj więcej
2017.06.19 Komunikat W związku z opublikowaniem raportu rocznego za rok 2016, począwszy od dnia 20 czerwca 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółek: GPPI S.A. oraz PERMA-FIX MEDICAL S.A.czytaj więcej
2017.06.14 Komunikat W związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za 2016 rok, począwszy od dnia 16 czerwca 2017 roku nastąpi zawieszenie obrotu akcjami 23 spółek.czytaj więcej
2017.06.14 EZO S.A. (Uchwała Nr 584/2017) w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki EZO S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect czytaj więcej
2017.06.14 ACKERMAN S.A. (Uchwała Nr 583/2017) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki ACKERMAN S.A.czytaj więcej
2017.06.13 NCIndex (Komunikat) Po sesji w dniu 16 czerwca 2017 r. zostanie przeprowadzona kwartalna rewizja portfela indeksu NCIndex.czytaj więcej
2017.06.13 BIO PLANET S.A. (Uchwała Nr 576/2017) w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki BIO PLANET S.A.czytaj więcej
2017.06.12 | NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA Pierwsze notowanie spółki NESTMEDIC 12 czerwca 2017 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka NESTMEDIC SAczytaj więcej
2017.06.08 ACKERMAN S.A. (Uchwała Nr 560/2017) w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki ACKERMAN S.A.czytaj więcej
2017.06.07 SOLUTIONS S.A. (Uchwała Nr 555/2017) w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A.czytaj więcej
2017.06.06 DASE S.A. (Uchwała Nr 553/2017) w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki DASE S.A. notowanych na rynku NewConnect czytaj więcej
2017.06.06 NESTMEDIC S.A. (Uchwała Nr 552/2017) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki NESTMEDIC S.A. czytaj więcej
2017.06.05 JANTAR DEVELOPMENT S.A. (Uchwała Nr 544/2017) w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki JANTAR DEVELOPMENT S.A.czytaj więcej
2017.06.02 ART NEW MEDIA (Komunikat) Począwszy od dnia 5 czerwca 2017 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki ART NEW MEDIA S.A.czytaj więcej
2017.06.02 EZO (Uchwała Nr 543/2017) w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki EZO S.A. W RESTRUKTURYZACJI na rynku NewConnectczytaj więcej
2017.06.02 Uchwała Nr 541/2017 w sprawie warunkowego zawieszenia obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst instrumentami finansowymi spółek w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za rok 2016 czytaj więcej
2017.06.01 INVICO S.A. (Uchwała Nr 538/2017) w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki INVICO S.A. notowanych na rynku NewConnect czytaj więcej
2017.06.01 BGE S.A. (Uchwała Nr 537/2017) w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki BGE S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect czytaj więcej
archiwum
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH