Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje


Pierwsze notowanie spółki MONEY MAKERS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

2017.01.05 | MONEY MAKERS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

5 stycznia 2017 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka MONEY MAKERS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA.

MONEY MAKERS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA jest 405. spółką notowaną na NewConnect oraz 1. debiutem na tym rynku w 2017 roku.

Informacje podstawowe

nazwa spółki

Money Makers TFI S.A.

miejsce siedziby

Warszawa

spółka na NC

405

debiut w 2017

1

Sektor

Zarządzanie aktywami

spółka w sektorze

3

przedmiot działalności

Zarządzanie funduszami i aktywami

subskrypcja/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna)

Sprzedaż 104.500 akcji serii G

wartość oferty

156.750 zł

cena sprzedaży

1,5 zł

kurs odniesienia

1,5 zł

wartość spółki wg kursu odniesienia

11.806.260 zł

wartość instrumentów wprowadzanych

11.806.260 zł

%free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

15,08%

wartość free float (w akcjach objętych wnioskiem*

1.780.593 zł

%free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach)

15,08%

Wartość free float (we wszystkich akcjach)*

1.780.593 zł

Autoryzowany Doradca

NWAI Dom Maklerski S.A.


Historia i działalność Emitenta
Emitent został utworzony pod nazwą MoneyManagers S.A. 5 lutego 2010 r. i prowadził działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych. Od grudnia 2010 r. Emitent prowadzi działalność pod nazwą Money Makers S.A. W 2014 roku Alior Bank S.A. stał się większościowym akcjonariuszem Spółki. W 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Spółce zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi.

Emitent jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych.  Spółka świadczy usługi w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz zarządzania portfelami instrumentów finansowych. Na dzień dokumentu informacyjnego Emitent zarządza 8 funduszami inwestycyjnymi. W dystrybucji produktów Emitenta aktywnie uczestniczy jego główny akcjonariusz – Alior Bank S.A. Na dzień 30.09.2016 r. Emitent zatrudniał 18 pracowników.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.259.334,4 zł i dzieli się na 7.870.840 akcji zwykłych na okaziciela serii A, A1, B, C, D,F, G o wartości nominalnej 0,16 zł każda, w tym:
•    650.000 akcji serii A;
•    950.000 akcji serii A1;
•    1.125.000 akcji serii B;
•    150.000 akcji serii C;
•    645.840 akcji serii D;
•    3.550.000 akcji serii F;
•    800.000 akcji serii G;

Sprzedaż akcji serii G
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w dokumencie informacyjnym 104.500 akcji serii G było przedmiotem dwóch transakcji sprzedaży, mających miejsce w listopadzie i grudniu 2016 roku. Cena tych transakcji wynosiła od 1,5 za jedną akcję.
Łączna wartość tych transakcji wyniosła 156.750 zł

Rekomendacja odnośnie do wysokości kursu odniesienia na pierwszą sesję
Autoryzowany Doradca zarekomendował aby kurs odniesienia na dzień debiutu wynosił 1,5 zł, tyle samo co wynosiła ostatnia cena transakcji akcjami serii G oraz cena emisyjna ostatniej przeprowadzanej przez Spółkę emisji (seria G).

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect:
•    650.000 akcji serii A;
•    950.000 akcji serii A1;
•    1.125.000 akcji serii B;
•    150.000 akcji serii C;
•    645.840 akcji serii D;
•    3.550.000 akcji serii F;
•    800.000 akcji serii G;

Galeria zdjęć:


Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH