Informacje


LUKARDI (Komunikat)

2017.03.17

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 17 marca 2017 roku
(NEWCONNECT)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w związku ze zmianą firmy spółki SAPPEERS.COM S.A. (PLSAP0000018) na LUKARDI  S.A., począwszy od dnia 21 marca 2017 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „LUKARDI” i oznaczeniem „LUK”.