Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje


Pierwsze notowanie spółki NESTMEDIC

2017.06.12 | NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA

12 czerwca 2017 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka NESTMEDIC SA.

NESTMEDIC SA jest 404. spółką notowaną na NewConnect oraz 4. debiutem na tym rynku w 2017 roku.

Informacje podstawowe

nazwa spółki

NESTMEDIC S.A.

miejsce siedziby

Wrocław

spółka na NC

404

debiut w 2017

4

Sektor

Sprzęt i materiały medyczne

spółka w sektorze

5

przedmiot działalności

Nestmedic jest producentem i dostawcą innowacyjnego technologicznie, mobilnego rozwiązania telemedycznego do zdalnego badania kardiotokograficznego (KTG).

subskrypcja/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna)

Oferta prywatna 703.834 nowych akcji serii B 

wartość oferty

Oferta prywatna: 8.446.008 zł

cena sprzedaży

Cena emisyjna akcji serii B: 12,00 zł

kurs odniesienia

12,00 

wartość spółki*

69.946.008

wartość instrumentów wprowadzanych *

69.946.008

%free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

50,95% 

wartość free float (w akcjach objętych wnioskiem*

35.638.008 zł

%free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach)

50,95%

Wartość free float (we wszystkich akcjach)*

35.638.008 zł

Autoryzowany Doradca

Capital One Advisers Sp. z o.o.

Animator

Dom Maklerski BOŚ S.A.

*wg kursu odniesienia

Historia i działalność Emitenta

Spółka Nestmedic została zawiązana w lipcu 2014 r. przez Patrycję Wizińską, absolwentkę Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Synaptise S.A. (dawniej Synaptise Sp. z o.o.). Celem strategicznym założycieli było stworzenie wiodącego dostawcy autorskiego rozwiązania systemowego w zakresie badania dobrostanu płodu w ciąży fizjologicznej, w dziedzinie badań KTG.
Pierwszym flagowym produktem Emitenta jest PREGNABIT pierwszej generacji, telemedyczne urządzenie do zdalnego badania KTG kobiet ciężarnych wyprzedzające urządzenia konkurencyjne dzięki zastosowaniu serii innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Innowacyjność projektu polega na stworzeniu własnego zintegrowanego urządzenia opartego o mikroprocesor, co prowadzi do zmniejszenia całego układu, uproszczenia etapu produkcyjnego oraz zwiększenia jego niezawodności. Komunikacja GSM/GPRS/3G daje praktycznie nieograniczoną terytorialnie możliwość przesyłania zapisów kontrolnych badań KTG, na co składa się zapis akcji serca płodu
z jednoczesnym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy. Emitent zakłada wykorzystanie algorytmów medycznych, a docelowo systemów samouczących się, które będą wspomagały pracę lekarzy, położnych oraz pomogą ustalać priorytety analizy wykonanych badań.
Na tle podmiotów konkurencyjnych Spółkę wyróżnia nie tylko innowacyjny produkt, ale także unikatowy model biznesowy. Realizowana wewnętrznie zaawansowana technologicznie produkcja systemu PREGNABIT zlokalizowana w Polsce zapewnia 100% kontrolę nad jakością produktu oraz zachowanie tajemnic technologicznych. Specjalnie dostosowany do specyfiki działalności Emitenta abonamentowy model sprzedaży systemu PREGNABIT oraz świadczenie wachlarza usług wspierających jest gwarancją trwałej wysokiej rentowności działalności.

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta/Emitenta (w tys. PLN):

 

IQ2017

2016

Kapitał własny

1.228,1

1.734,7

Suma bilansowa

6.611,7

1.997,5

Zobowiązania ogółem

5.383,6

262,7

Przychody ze sprzedaży

0,3

4,9

Wynik netto

-506,6

-997,3


Kapitał zakładowy Emitenta według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców wynosi: 582.882,40 PLN i dzieli się na 5.828.834 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja, w tym:

1)    5.125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2)    703.834 akcji zwykłych na okaziciela serii B.


Oferta prywatna

Data oferty: 16.01-12.04.2017 r.

Przydział akcji: 14.04.2017 r. 

Liczba akcji oferowanych: do 800.000 szt.

Liczba objętych akcji: 703.834 akcji serii B

Cena emisyjna: 12,00 zł

Liczba podmiotów, którzy objęli akcje: 48

Wartość oferty prywatnej: 8.446.008 zł


Cele emisji:

Realizacja celów emisyjnych zakłada wykorzystanie zgromadzonej wiedzy i doświadczenia specjalistów biorących udział w przedsięwzięciu celem opracowania i produkcji urządzenia teleKTG wraz z platformą telemedyczną włączając w to świadczenie przez Medyczne Centrum Telemonitoringu usług zdalnej analizy zapisów KTG oraz przekazu informacji o wynikach analiz lekarzom, położnym lub pacjentkom.
Środki zostaną przeznaczone na realizację następujących celów:
- Kontynuację prac badawczo-rozwojowych (research&development) nad systemem PREGNABIT
- Zakończenie prac nad rozbudową działalności w kraju
- Zakończenie prac nad rozpoczęciem działalności eksportowej na wybranych rynkach zagranicznych
- Zabezpieczenie środków własnych niezbędnych do wykorzystania w procesie pozyskiwania środków z programów dotacyjnych.
Łączna wartość środków pochodzących z emisji, którą Zarząd Emitenta planuje przeznaczyć na realizację powyższych celów wynosi ok. 7,7 mln PLN.


Galeria zdjęć:


Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH