Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje


CERBER FINANCE (Uchwała Nr 1337/2016)

2016.12.15

Uchwała Nr 1337/2016
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 15 grudnia 2016 r.


w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Nr 1093/2015 Zarządu Giełdy
z dnia 20 października 2016 r.


§ 1

Na podstawie § 5 ust. 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy, po zapoznaniu się z opinią Rady Giełdy w przedmiotowej sprawie, postanawia utrzymać w mocy Uchwałę Nr 1093/2016 Zarządu Giełdy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie odmowy wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki CERBER FINANCE S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH