Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje


ATHOS VENTURE CAPITAL (Uchwała Nr 1357/2016)

2016.12.21

Uchwała Nr 1357/2016
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 21 grudnia 2016 r.


w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu
na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G
spółki ATHOS VENTURE CAPITAL S.A.


§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 97.587.157 (dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ATHOS VENTURE CAPITAL S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH