Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje


INNOVATIVE COMMERCE (Uchwała Nr 1366/2016)

2016.12.22

Uchwała Nr 1366/2016
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 22 grudnia 2016 r.


w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami
spółki INNOVATIVE COMMERCE A.S.


§ 1

W związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 78 ust. 3 w zw. z art. 16 ust. 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia zawiesić obrót w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki INNOVATIVE COMMERCE A.S., oznaczonymi kodem „CZ0008467735”, od dnia 22 grudnia 2016 r. do końca dnia 22 stycznia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH