Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje


TERMO2POWER (Uchwała Nr 1368/2016)

2016.12.22

Uchwała Nr 1368/2016
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 22 grudnia 2016 r.


w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu
na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A
spółki TERMO2POWER S.A.


§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki TERMO2POWER S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH