Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje


MONEY MAKERS TFI (Uchwała Nr 1375/2016)

2016.12.27

Uchwała Nr 1375/2016
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 27 grudnia 2016 r.


w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu
na rynku NewConnect akcji
serii A, A1, B, C, D, F i G
spółki MONEY MAKERS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.


§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje spółki MONEY MAKERS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A., o wartości nominalnej 0,16 zł (szesnaście groszy) każda, pod warunkiem ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciela:

1)    650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A,
2)    950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A1,
3)    1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B,
4)    150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,
5)    645.840 (sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści) akcji serii D,
6)    3.550.000 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F,
7)    800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii G.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH