Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje


Uchwała Nr 1378/2016

2016.12.27

Uchwała Nr 1378/2016
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie szczególnego oznaczania niektórych instrumentów finansowych
notowanych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu

Na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Giełdy, w związku ze zmianą § 3 ust. 1 Działu VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP oraz § 150 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dokonanego na podstawie Uchwały Nr 1279/2016 Zarządu Giełdy z dnia 1 grudnia 2016 r., Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

§ 1

Począwszy od dnia 28 grudnia 2016 r. informacje podawane w Cedule Giełdy Warszawskiej oraz na stronach internetowych Giełdy dotyczące notowań niżej wymienionych instrumentów finansowych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu, podlegają oznaczeniu w sposób szczególny zgodnie z poniższymi tabelami:

1) oznaczenia akcji spółek na Głównym Rynku GPW:

Nazwa spółki

Kod ISIN
akcji

Oznaczenie szczególne

INTERBUD -
LUBLIN S.A. 

PLINTBD00014

11/ emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

REDWOOD
HOLDING
S.A.

PLCMPLX00014

11/ emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego


2) oznaczenia akcji spółek na rynku NewConnect:

Nazwa spółki

Kod ISIN
akcji

Oznaczenie szczególne

EKOKOGENERACJA S.A. 

PLEKGNR00011

11/ emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

NAVIMOR-INVEST S.A.

PLNVMRI00017

11/ emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego


3) oznaczenia obligacji spółek na Catalyst:

Nazwa spółki

Kod ISIN
obligacji

Oznaczenie szczególne

POLBRAND SP. Z O.O. 

PLPLBRD00033

11/ emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2016 r.
 Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH