Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje


POLSCY INWESTORZY (Uchwała Nr 1380/2016)

2016.12.27

Uchwała Nr 1380/2016
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 27 grudnia 2016 r.


w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw
dalszego prowadzenia działalności  przez spółkę POLSCY INWESTORZY S.A.


§ 1

Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 15b ust. 1 lit. c) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zobowiązuje spółkę POLSCY INWESTORZY S.A. do:

1)    zlecenia podmiotowi wpisanemu na listę Autoryzowanych Doradców, spełniającemu wymogi, o których mowa w § 15b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej spółki POLSCY INWESTORZY S.A. oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez spółkę POLSCY INWESTORZY S.A. działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości; 

2)    opublikowania dokumentu, o którym mowa w pkt 1), nie później niż w ciągu 45 dni od dnia opublikowania niniejszej uchwały, w formie raportu bieżącego, w trybie i na warunkach określonych w § 4 ust. 5 lit. b) i § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH