Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje


TERMO2POWER (Uchwała Nr 1385/2016)

2016.12.28

 Uchwała Nr 1385/2016
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 28 grudnia 2016 r.


w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
akcji zwykłych na okaziciela serii A  
spółki TERMO2POWER S.A.


§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 29 grudnia 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 20.000.000 (dwudziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki TERMO2POWER S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTRMPR00017”;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „TERMO2PWR” i oznaczeniem „T2P”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH