Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje


ATHOS VENTURE CAPITAL S.A. (Uchwała Nr 1388/2016)

2016.12.28

Uchwała Nr 1388/2016

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ATHOS VENTURE CAPITAL S.A.

 

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 2 stycznia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 97.587.157 (dziewięćdziesięciu siedmiu milionów pięciuset osiemdziesięciu siedmiu tysięcy stu pięćdziesięciu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ATHOS VENTURE CAPITAL S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 2 stycznia 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLCDE0000010”;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ATHOS” i oznaczeniem „AVC”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

           Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH