Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje


Segmenty rynku NewConnect (Komunikat)

2016.12.28

 

Komunikat

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 28 grudnia 2016 r.

(NewConnect)


Na podstawie Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów, w dniu 28 grudnia 2016 r. dokonana została przez GPW okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji do segmentów rynku NewConnect.              

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji i kwalifikacji:

1) do segmentu NewConnect Focus zakwalifikowane zostały akcje 87 emitentów,

2) do segmentu NewConnect Base zakwalifikowane zostały akcje 254 emitentów,

3) do segmentu NewConnect Alert zakwalifikowane zostały akcje 62 emitentów.

Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do ww. segmentów, stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Zgodnie z § 2 ust. 4, § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 2 Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy z dnia z dnia 23 czerwca 2016 r. szczególne oznaczenie nazwy akcji emitentów w serwisach informacyjnych Giełdy i na stronie www.newconnect.pl oraz zmiana systemu notowań wynikająca z dokonanej w dniu 28 grudnia 2016 r. weryfikacji i kwalifikacji akcji do segmentów rynku NewConnect, nastąpi począwszy od dnia 2 stycznia 2017 r.

Kwalifikacja spółek do poszczególnych segmentów rynku NewConnect nie stanowi rankingu tych spółek, ani też rekomendacji GPW co do inwestowania bądź też  powstrzymywania się od inwestowania w instrumenty finansowe tych spółek. Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny, czy inwestycja w instrumenty finansowe spółki, której dotyczy niniejsza kwalifikacja, jest dla nich odpowiednia, a ocena ta powinna każdorazowo uwzględniać w szczególności sytuację prawną, gospodarczą, majątkową i finansową danej spółki.

Załącznik do Komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 z dnia 28 grudnia 2016 r.Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH