Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje


MONEY MAKERS TFI (Uchwała Nr 1399/2016)

2016.12.30

Uchwała Nr 1399/2016
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
akcji zwykłych na okaziciela serii A, A1, B, C, D, F i G
spółki MONEY MAKERS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 


§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1)    określić dzień 5 stycznia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki MONEY MAKERS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A., o wartości nominalnej 0,16 zł (szesnaście groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMNMRS00015”:

a)    650.000 (sześciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii A,
b)    950.000 (dziewięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii A1,
c)    1.125.000 (jednego miliona stu dwudziestu pięciu tysięcy) akcji serii B,
d)    150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii C,
e)    645.840 (sześciuset czterdziestu pięciu tysięcy ośmiuset czterdziestu) akcji serii D,
f)    3.550.000 (trzech milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii F,
g)    800.000 (ośmiuset tysięcy) akcji serii G;

2)    notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MMAKERS” i oznaczeniem „MMF”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH