Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje


Pierwsze notowanie spółki TERMO2POWER

2016.12.29 | TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

29 grudnia 2016 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka TERMO2POWER SA.
TERMO2POWER SA jest 406. spółką notowaną na NewConnect oraz 16. debiutem na tym rynku w 2016 roku.

Informacje podstawowe

nazwa spółki

TERMO2POWER S.A.

miejsce siedziby

Warszawa

spółka na NC

406

debiut w 2016

16

sektor

Eco-energia

spółka w sektorze

10

przedmiot działalności

sprzedaż urządzeń i usług wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej

subskrypcja/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna)

brak subskrypcji „nowych” akcji,

wyłącznie emisja założycielska

wartość oferty subskrypcji „nowych” akcji

cena emisyjna akcji

0,10 zł

kurs odniesienia

0,10 zł

wartość spółki*

2.000.000 zł

wartość instrumentów wprowadzanych*

2.000.000 zł

%free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

27,3%

wartość free float* (w akcjach objętych wnioskiem

546.000 zł

%free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach)

27,3%

wartość free float* (we wszystkich akcjach)

546.000 zł

Autoryzowany Doradca

Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Sp. K.

Animator

Dom Maklerski PKO BP

* wg kursu odniesienia

Historia/Przedmiot działalności
Termo2Power S.A. została utworzona w dniu 11 sierpnia 2015 roku przez dwóch wspólników spółki Termocycle sp. z o. o.: Jacoba Brouwera i Waldemara Kosińskiego oraz: Termocycle sp. z o. o., Termocycle Holding B.V. (spółka prawa holenderskiego) oraz Stichting Ga voor Groen (fundacja prawa holenderskiego).
W dniu 6 listopada 2015 roku Termo2Power S.A.  została zarejestrowana w KRS.
Przedmiotem działalności Emitenta jest rozwój technologii i instalacji ORC (z ang. organic rankine cycle - organiczny cykl Rankine’a). Organiczny cykl Rankine'a związany jest z nietypowym czynnikiem roboczym, którego przemiana ze stanu ciekłego w stan gazowy następuje w o wiele niższej temperaturze niż dla powszechnie używanego czynnika – wody. Niskotemperaturowe ciepło może być przekształcone w produkcję energii elektrycznej. Produkty dostarczane przez Emitenta (ekspandery, stacje redukcji ciśnienia, kompletne zestawy ORC) oraz usługi (instalacyjne i konserwacyjne) wykorzystywane są przez odbiorców Spółki do konwersji ciepła pochodzącego z odpadów w energię elektryczną.
W 3 kwartałach 2016 roku przychody Spółki pochodziły ze sprzedaży części do zestawów ORC.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 2.000.000 zł i dzieli się na 20.000.000  akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Akcje serii A  zostały objęte przez 5 założycieli.

Transakcje sprzedaży  na akcjach serii A
  • W ramach 19 transakcji zostało sprzedanych łącznie 10.900.000 akcji. Wszystkie ww. transakcje przeprowadzone zostały po cenie sprzedaży równej cenie emisyjnej akcji serii A tj. po 0,10 zł za akcję.
Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu na NewConnect:
  • 20.000.000  akcji zwykłych na okaziciela serii A.


Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH