Strona główna > Inwestorzy > Informacje

Informacje

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
miesięczne | kwartalne | półroczne | roczne
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1         2   3 2       2   1 1       5 1 2 2       3 2 1 18    
2 1 2 7   2     3 3 1 1 2     2 7 1 3 6     2 2 2   2     4    
3 1 1   3     1 1 3 29 2     2 2 1   2     2 3 3 4 2       2 4 2
4 2       1   2 1     1 1 2 5 1       4     1       1 1 1 2    
5       2 3       2 4 2 2 2       5 4 2 1     3 3 2   1     2 6
6 2 3 3       1 5 2 2     4 2 1 22 1       3 2 2         2 5 5  
7 7     1 2 4 5 1     4 1   4 4       2 2 1 2     2   2 2 2    
8   1   17 1 1   1 2 4 2 2       1 2 1 1     2 1 3 14 2     2   3
9 1 3         1 1 1       3 3 2       2   2 9 1     2 2 15 5 3  
10       2 4 2 1     3   2 3 2     2 1   4 2     2   2 2 1     2
11   4 5 2     3 9 3 1       3 1 2 9 2     3 2   22 1       3    
12 4 4     7 2 1 1           1 4 2         2 4         4 5 4 4  


2016.12.30 INTERNET UNION / TROPHY HOLDING NYRT. / JANTAR DEVELOPMENT (Komunikat) Od dnia 4 stycznia 2017 r. akcje spółek INTERNET UNION, TROPHY HOLDING NYRT. oraz JANTAR DEVELOPMENT będą notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w systemie notowań jednolitychczytaj więcej
2016.12.30 WIG-CEE (Komunikat) Po sesji 30 grudnia 2016 z listy uczestników indeksu WIG-CEE zostaną wykreślone akcje spółek INNOCOMM oraz TROPHYRESczytaj więcej
2016.12.30 K&K HERBAL POLAND (Uchwała Nr 1400/2016) w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki K&K HERBAL POLAND S.A.czytaj więcej
2016.12.30 MONEY MAKERS TFI (Uchwała Nr 1399/2016) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, A1, B, C, D, F i G spółki MONEY MAKERS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. czytaj więcej
2016.12.29 Nowa klasyfikacja sektorowa (Komunikat) Począwszy od sesji w dniu 2 stycznia 2017 r. spółki notowane na Głównym Rynku GPW, NewConnect oraz na Catalyst będą zakwalifikowane do sektorów zgodnie z załączoną listą.czytaj więcej
2016.12.29 NCIndex (Komunikat) Po sesji 30 grudnia 2016 z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje spółek INNOCOMM (ISIN CZ0008467735) oraz TROPHYRES (ISIN HU0000112859).czytaj więcej
2016.12.29 POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA POLONIT S.A. (Uchwała Nr 1396/2016) w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki POLSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA POLONIT S.A. na rynku NewConnectczytaj więcej
2016.12.29 | TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA Pierwsze notowanie spółki TERMO2POWER 29 grudnia 2016 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka TERMO2POWER SAczytaj więcej
2016.12.28 Segmenty rynku NewConnect (Komunikat) W dniu 28 grudnia 2016 r. dokonana została przez GPW okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji do segmentów rynku NewConnect. czytaj więcej
2016.12.28 EFICOM SINERSIO S.A. (Komunikat) Akcje spółki EFICOM SINERSIO S.A., oznaczone kodem „PLEFCOM00019”, zostają wykluczone z obrotu na rynku NewConnect z upływem dnia 30 grudnia 2016 r.czytaj więcej
2016.12.28 MOLMEDICA S.A. (Komunikat) Akcje spółki MOLMEDICA S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, oznaczone kodem „PLMSTWR00011”, zostają wykluczone z obrotu na rynku NewConnect z upływem dnia 30 grudnia 2016 r.czytaj więcej
2016.12.28 ATHOS VENTURE CAPITAL S.A. (Uchwała Nr 1388/2016) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ATHOS VENTURE CAPITAL S.A.czytaj więcej
2016.12.28 TERMO2POWER (Uchwała Nr 1385/2016) w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki TERMO2POWER S.A. czytaj więcej
2016.12.27 POLSCY INWESTORZY (Uchwała Nr 1380/2016) w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę POLSCY INWESTORZY S.A. czytaj więcej
2016.12.27 POLSCY INWESTORZY (Uchwała Nr 1379/2016) w sprawie upomnienia spółki POLSCY INWESTORZY S.A. czytaj więcej
2016.12.27 Uchwała Nr 1378/2016 w sprawie szczególnego oznaczania niektórych instrumentów finansowych notowanych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu czytaj więcej
2016.12.27 MONEY MAKERS TFI (Uchwała Nr 1375/2016) w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, A1, B, C, D, F i G spółki MONEY MAKERS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.czytaj więcej
2016.12.22 TERMO2POWER (Uchwała Nr 1368/2016) w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki TERMO2POWER S.A.czytaj więcej
2016.12.22 INNOVATIVE COMMERCE (Uchwała Nr 1366/2016) w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki INNOVATIVE COMMERCE A.S. czytaj więcej
2016.12.22 BRAS (Komunikat) Zmiana firmy spółki INVENTI S.A. na BRAS S.A. począwszy od dnia 27 grudnia 2016 rokuczytaj więcej
2016.12.22 MAGNIFICO (Uchwała Nr 1362/2016) w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki MAGNIFICO S.A.czytaj więcej
2016.12.21 VARSAV VR (Komunikat) Zmiana firmy spółki YOUR IMAGE S.A. na VARSAV VR S.A. począwszy od dnia 23 grudnia 2016 rokuczytaj więcej
2016.12.21 ATHOS VENTURE CAPITAL (Uchwała Nr 1357/2016) w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ATHOS VENTURE CAPITAL S.A.czytaj więcej
2016.12.16 AIR MARKET S.A. (Komunikat) W związku ze zmianą firmy spółki AIR MARKET S.A. (PLAIRMK00017) na MODERN COMMERCE S.A., począwszy od dnia 20 grudnia 2016 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „MODERNCOM” i oznaczeniem „MCE”.czytaj więcej
2016.12.16 NCIndex (Komunikat) Po sesji 16 grudnia 2016 r. z listy uczestników indeksu NCIndex zostaną wykreślone akcje spółki BIOERG (ISIN PLBIORG00019).czytaj więcej
2016.12.15 Uchwała Nr 1343/2016 w sprawie klasyfikacji sektorowej spółek giełdowych oraz spółek, których instrumenty finansowe wprowadzone są do alternatywnego systemu obrotuczytaj więcej
2016.12.15 EFICOM-SINERSIO (Uchwała Nr 1339/2016) w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Nr 1165/2016 Zarządu Giełdy z dnia 8 listopada 2016 r. czytaj więcej
2016.12.15 MOLMEDICA (Uchwała Nr 1338/2016) w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Nr 1167/2016 Zarządu Giełdy z dnia 8 listopada 2016 r. czytaj więcej
2016.12.15 CERBER FINANCE (Uchwała Nr 1337/2016) w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Nr 1093/2015 Zarządu Giełdy z dnia 20 października 2016 r. czytaj więcej
2016.12.14 NCIndex (Komunikat) Po sesji w dniu 16 grudnia 2016 r. zostanie przeprowadzona kwartalna rewizja portfela indeksu NCIndexczytaj więcej
archiwum
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH